Wat zijn het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen voor gebieden?

Het Hagedoornveld is een laaggelegen nat gebied, met een grote soortenrijkdom. Zwanenwaterduinen is een binnenduingebied. Alhoewel ze gescheiden zijn door een stuifdijk beschouwen we ze als één gebied. Door middel van wandel- en fietsroutes laten we zoveel mogelijk mensen genieten van de natuur hier.