Inloopbijeenkomsten 11 en 13 maart

Op 11 en 13 maart 2019 organiseerde Staatsbosbeheer inloopbijeenkomsten over het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. Amelanders waren uitgenodigd om aan de hand van de schetsontwerpen van Le Far West Landschapsarchitecten van gedachten te wisselen over de toekomst van het gebied.  

Na de presentatie was er tijd om zelf te schetsen

Na de presentatie van het schetsontwerp bogen de deelnemers zich over de kaarten. Al schetsend en pratend bleek dat er nog vragen en onduidelijkheden waren over het trac├ę van de routes en over mountainbikers. Maar ook over de effecten van recreatie op flora en fauna en over de waterhuishouding in met name het Hagedoornveld. 

Besloten is om een serie bijeenkomsten te plannen over al deze onderwerpen. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:
1. Algemene kennisbijeenkomst waterhuishouding in en rondom Hagedoornveld op donderdag 9 mei.

2. Zaterdag 18 mei, excursie naar Terschelling over begrazing en verstuiving.

3. Daarnaast zullen we een aantal mensen/gebruikersgroepen benaderen over recreatieve voorzieningen, waaronder routes en bereikbaarheid, faunabeheer en de eendenkooi.

Uiteindelijk zal Staatsbosbeheer, samen met de landschapsarchitecten naar aanleiding van deze bijeenkomsten en de uitkomsten van de gesprekken een voorlopig ontwerp maken. Dat zullen zij wederom aan alle betrokkenen voorleggen.