Hart voor Ameland

Ameland, omringd door het Werelderfgoed Waddenzee, heeft prachtige natuurgebieden; kwetsbare landschappen met bijzondere flora en fauna. Staatsbosbeheer zorgt hier voor 1300 ha. natuur, dat bestaat uit bossen, duinen, polders en kwelders. Ook de wadplaat Engelsmanplaat, gelegen tussen Schiermonnikoog en Ameland, hoort daarbij. Nabij de dorpen liggen de bossen, die overgaan naar kenmerkende open duinlandschappen, zoals Roosduinen en het Hagedoornveld.

Laatste nieuws

Tijdlijn

2021
3 sep
Feestelijk afronding Hagedoornveld

Met paard en wagen namen gedeputeerde dhr. Hoogland en Burgemeester Stoel het ruiter-en menpad in gebruik. Hiermee is de herinrichting van het Hagedoornveld en Zwanewaterduinen afgerond.

15 mei
Ruiter en menroute in gebruik genomen

Deze geheel nieuwe route tussen Ballum en Nes gaat door diverse landschappen met mooie uitzichten en leuke waterpartijen.

15 apr
2330 watersalamanders en 70 rugstreeppadden

Er zijn in totaal 2330 watersalamanders en 70 rugstreeppadden in het voorjaar van 2021 overgezet naar het voorplantingsgebied m.b.v. vrijwilligers.  De trek is nu ten einde, de schermen zijn inmiddels weer verwijderd.

12 apr
Landgeiten in het Hagedoornveld

Deze Nederlandse landgeit wordt ingezet om het open duin karakter weer terug te krijgen. Dit een duurzame en natuurvriendelijke manier van natuurbeheer.

8 mrt
Paddenschermen

De amfibieën trek is in volle gang. Om padden en watersalamanders te beschermen tegen de fietsers hebben we een paddenscherm geplaatst.

26 feb
Ruiterhekken geplaatst

Er zijn ruiterhekken geplaatst voor de menners en de ruiters

25 feb
Aanleggen raster

Er is een nieuw raster aangelegd

2020
9 dec
Kerfwerkzaamheden zijn afgerond

De duinen kunnen nu weer stuiven landinwaarts

1 dec
Zoektocht naar Landgeiten

Gedeeltes in het Hagedoornveld zullen worden begraasd door Landgeiten

29 nov
Rooien Prunus is afgerond

Er zijn tal van Prunussen  verwijderd om het open duin karakter weer terug te brengen in dit gebied.

19 nov
Plagwerkzaamheden zijn afgerond

De bovenste 10 cm van de grondlaag is afgeschraapt, het verzanden kan beginnen.

14 nov
Fietspad weer open

Het fietspad kan weer gebruikt worden.

14 sep
Fietspad tijdelijk afgesloten

Fietsers moeten een blokje om; het pad door het Hagedoornveld is tijdelijk afgesloten.

1 sep
Feestelijke start

Feestelijke bijeenkomst in het Hagedoornveld bij de start van de werkzaamheden.

1 aug
Aannemer bekend

Aannemer Schagen Infra heeft de klus in de wacht gesleept en Nachtegaal, Spoelstra en De Boer Burgum als onderaannemers gecontracteerd.

15 jun
Inschrijving

Vijf aannemers zijn uitgenodigd om in te schrijven om de werkzaamheden te gaan uitvoeren.

20 apr
Raad akkoord

De gemeenteraad stemt in met het verleggen van het fietspad en stelt een krediet beschikbaar van

€ 432.500,-. Tijd nu voor de uitvoering van de plannen!

10 feb
Definitief ontwerp

De presentatie van het definitieve ontwerp, dat door een gezamenlijke inspanning en met inbreng van veel betrokken eilanders tot stand is gekomen.

15 jan
Magazine

Amelanders krijgen het magazine Hart voor Ameland in de bus. Hierin staat alles over de herinrichting van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen en het ontwerpproces.

2019
1 okt
Tussenstand

Tussenstand opmaken. Het ontwerp krijgt dankzij de vragen en suggesties van betrokkenen steeds meer vorm.

1 aug
Fietsexcursies

Fietsexcursies naar het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen om ter plekke de recreatieve voorzieningen en de natuur te bekijken.

3 jul
Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van Hagedoornveld/Zwanewaterduinen wordt besproken met geïnteresseerde Amelanders. Alle vragen die er zijn worden beantwoord op hartvoorameland.nl

18 mei
Kijken op Terschelling

Amelanders gaan op excursie naar Terschelling en worden bijgepraat over begrazing, het verleggen van (fiets)routes, landschapsbeleving en natuurkwaliteit.

9 mei
Wateravond

Alles wat je altijd al wilde weten over de Amelandse waterhuishouding. Een wateravond geeft antwoord op vragen over grond-, regen- en zeewater.

1 mrt
De boer op

De visie wordt tijdens inloopbijeenkomsten breed gedeeld op het eiland. Er blijken een hoop vragen te leven. Staatsbosbeheer gaat hier een serie bijeenkomsten over organiseren.

2017
1 nov
Gemeente aan zet

De visie wordt voorgelegd aan de gemeente Ameland. Draagvlak gevraagd.

1 mrt
Eerst een visie

Onder aanvoering van de landschapsarchitecten van Le Far West beginnen de partijen aan een visie op het gebied.

2013
1 jan
Gevraagd: plan

Er worden verschillende losse ideeën geopperd door gemeente, provincie en Staatsbosbeheer over het fietspad en het Hagedoornveld. Dit vraagt om een gezamenlijk plan.

2012
15 sep
Nat pad

2012-2013

Het fietspad tussen Ballum en Nes staat op verschillende plekken onder water. Dit herhaalt zich in de winters van 2013-2014 en 2017-2018

1 sep
Plaggen in de duinen

2012-2013

Eerste werkzaamheden in de Zwanewaterduinen. Het weghalen van de eentonige bovenlaag geeft weer ruimte voor oorspronkelijke duinnatuur, bijvoorbeeld voor duinviool en duinparelmoervlinder.

Verhalen van Amelanders