Einde van de amfibieëntrek

De amfibieëntrek is weer ten einde. Watersalamanders en rugstreeppadden trokken van de noord naar zuid. Door dit gebied loopt een drukbezocht fietspad. Vanwege de bescherming van een amfibieënscherm en met behulp van vrijwilligers en een aantal leerlingen van de basisschool zijn de amfibieën veilig het fietspad over gezet. Er zijn in totaal 2330 watersalamanders en 70 rugstreeppadden naar het voorplantingsgebied gebracht. De trek is nu ten einde, de schermen zijn inmiddels weer verwijderd.

Klaar-over bij fietspad
foto Jan Spoelstra