Excursies 27 en 28 augustus

Zo’n 25 belangstellenden gingen mee op excursie in het Hagedoornveld en Zwanewaterduinen. Ter plekke werd gekeken naar paden, recreatievoorzieningen en bijzondere natuurwaarden in deze gebieden. Hieronder een klein verslag.

Op 27 augustus gingen we met Freek Zwart van Staatsbsobeheer het veld in. Op de foto legt hij uit hoe de natuurlijke overgang tussen duin en Hagedoornveld versterkt kan worden. Als het fietspad langs het Hagedoornveld iets hoger komt te liggen ontstaat er een mooi overgangsgebied van nat naar droog. Flora en fauna zullen daarvan profiteren. Bovendien heb je als fietser een mooi overzicht over het Hagedoornveld en de eendenkooi.
In het veld keken we met het voorlopig ontwerp in de hand naar de verschillende opties voor paden. Het gaat dan om zowel fiets- als wandelpaden. Op verzoek van de gemeente Ameland kijken we ook naar de mogelijkheid om een logische verbinding te maken voor menners en ruiters. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een ATB-route.
Belangrijk in het ontwerp zijn zogenaamde beleefpunten: plekken waar je af kunt stappen om de omgeving eens goed te bekijken. Natuurlijk zijn dan ook de voorzieningen van belang: waar zet je bankjes neer? Hoe geef je routes aan en zijn die hekken wel nodig? Het was nuttig om daar met z’n allen over te praten.
Teamleider Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer Ameland heeft veel nuttige opmerkingen gehoord: ‘We nemen al die opmerkingen mee en werken het voorlopig ontwerp verder uit. Daarna koppelen we de resultaten weer naar de mensen terug.’